Условия за Ползване

Последно обновени на 20 септември, 2015

Този документ изяснява Условията за ползване, под които вие може да използвате plag.bg. При използване на plag.bg, вие се съгласявате с тези условия и сте правно задължен да спазвате тези условия.

plag.bg може да прави промени по тези условия по всяко време, по свое усмотрение, като обновява тази страница. Периодично трябва да проверявате тази страница за обновления. Не използвайте plag.bg, ако не сте съгласни с Условията за ползване.

Обща информация за Условията за ползване

plag.bg не предявява претенции, че продуктите и услугите, предлагани от компанията, са подходящи за всяка конкретна цел или публика, или че те могат да бъдат изтеглени извън Съединените американски щати. Възможно е достъпът до системата да не бъде законов в определени законодателства или от определени лица. plag.bg не носи отговорност за щети, искове или вреди, които могат да бъдат резултат от противозаконен или неуместен достъп до материалите. Отново, достъпът до сайта е изцяло на ваш риск.

Всички правни въпроси и претенции, свързани с използването на plag.bg ще бъдат изцяло оспорвани и регулирани от законите и съдилища, Литва, Европейски Съюз. С използването на plag.bg, неговите продукти или услуги, вие се съгласявате да се откажете безвъзвратно от всякакви възражения, които може да имате към системата и дава съгласието си за лична юрисдикция в рамките на сайта.

Ако някоя клауза в Условията за ползване бъде обявена като невалидна, недействителността на съответната клауза не ще се отрази върху валидността на останалите, които ще останат изцяло в сила. Изборът на plag.bg да не привежда в сила някоя клауза в Условията за ползване, не изключва и не снема нашето право за бъдещо изплнения. Липсата на незабавно действие от наша страна, не означава, че няма да действаме.

Тези Условия за ползване и нашата Декларация за поверителност съставят правно споразумение между вас и plag.bg.

Използване на plag.bg

Като част от използването на plag.bg е възможно да трябва да предоставите лична информация като идентификция или вашите детайли за контакт. Съгласявате се да обновявате тази информация при нужда, така че всички регистрационни детайли, които сте предоставили да бъдат точни и действителни.

В допълнение към спазването на всички условия, посочени на тази страница, трябва също да се съобразявате с условията на Декларацията за поверителност на plag.bg и всички приложими закони и разпоредби, като тези за експорт и контрол върху данни. Неизпълнението на тези условия или съмнение за неизпълнение може да доведе до отстраняване или отказ на достъп до системата. Plag.bg запазва правото си да откаже достъп на всеки по своя лична преценка поради всякакви причини, включително, но не ограничено до, нарушаване на нашата политика.

Може да използвате plag.bg само чрез инструкциите и интерфейса, които ние предоставяме; моля ви не се опитвайте да получите достъп до plag.bg, неговите продукти и услуги чрез автоматизирани средства като скриптове и уеб роботи.

Plag.bg и неговото съдържание са защитени от законите за интелектуална собственост. Не премахвайте никакви авторски права или други права за собственост, които се съдържат в plag.bg, на всяко копие, което правите. Използването на plag.bg, неговите продукти и услуги не ви предоставят собственост върху правата на интелектуална собственост. Продажбата, изменението, репродукцията и дистрибуцията на съдържанието на plag.bg принадлежи само и единствено на plag.bg. Моля, свържете се с нас чрез имейл – [email protected], ако искате упълномощаване за използването на нашето съдържание.

Възстановяването

Всички Услуги се предоставят без никаква гаранция. Plag.bg не е задължен да издава връщане или възстановяване на средства за потребителите. Потребителите трябва да използват услугата на свой риск.

Качени документи

Качените документи или текст (данни) се запазват в нашите сървъри и откъси от тях са анонимно сравнени в интернет и вътрешни база данни. Потребителят има пълното право да премахне документите от нашите сървъри. Качените документи НЕ могат да бъдат използвани за анализ на плагиатство от други потребители в plag.bg, без изричното позволение на първоначалният потребител.

Снемане на отговорност

Правим всичко възможно, но се случват грешки, така че използвайте този сайт на ваш риск. Не даваме гаранция за точността и достоверността на продуктите и услугите, предлагани от plag.bg, или за резултатите, получени от нашия сайт. Ако намерите някоя грешка, моля свържете се с нас.

Ние можем да правим промени в plag.bg по всяко време и без предупреждение.

Не носим отговорност при загуба, промяна или повреда в предоставените документи. Не гарантираме, че plag.bg ще действа без проблеми, или че нашият сървър няма да съдържа компютърни вируси или други бъгове. Ако вашето използване на plag.bg доведе до нужда от поправка или заместване на оборудване или данни, вие носите отговорност за тези разходи.

Plag.bg може да показва съдържание от трети страни, включително линкове към уеб сайтове на трети страни. Единствено лицето, което прави достъпно това съдържание, носи отговорност за него. Възможно е да го преразгледаме, възможно е да го премахнем, възможно е да откажем да бъде показано, но нямаме задължение за изпълнение на тези действия. plag.bg не подкрепя, нито е отговорен за съдържанието на уеб сайтовете на трети страни – влизайте на ваш риск.

Поверителност

Нашата Декларация за поверителност eразяснява как третираме вашата лична инфомация. С използването на plag.bg, вие се съгласявате на тези условия.

Plagiarism detection terms of use