Премахване на плагиатство

Професионална помощ за премахване на плагиатство от дипломната ви работа

Премахнете плагиатството от дипломната си работа

Услугата е подходяща за вас, ако искате да премахнете плагиатството от вашия документ. Нашите редактори ще редактират ръчно вашите документи и ще поправят частите от текста, които могат да доведат до плагиатство.

Премахнете плагиатството от дипломната си работа

Кфалифицирани редактори

Нашите редактори са високо кфалифицирани за премахване на плагиатство в съответствие с нашите ръчно изработени стандарти, методи и най-добри практики. Структурираният работен поток позволява да се гарантира най-високо качество на услуги ни и да се предоставят вашите поръчки в срокове.

Поддържаме три стандарти и насоки, които са задължителни за нашите редактори:

Професионален редакторски стандарт. Описва знанията и уменията, необходими на професионалния редактор.

Стандарт за редактиране. Представя най-добрите практики за предоставяне на услуги за клиента.

Академичен стандарт за редактиране. Представя методите и практиките, които са от съществено значение за етичната намеса в академичния текст.

Кфалифицирани редактори

Вие ще получите

Редакторът ще работи с частите на документа, които са подчертани в доклада за плагиатство. Редакторът ще усъвършенства стила на гореспоменатите части и ще ги представи по подходящ начин. Той също така ще добави всички липсващи цитати, които ще намери по време на процеса.

Нисък резултат на сходство

Нисък резултат на преразказ

Нисък резултат за риск от плагиатство

Правилно цитирани цитати

По-добре стилизирани изречения

Бележки за по-нататъшно развитие на вашия документ

Примери

Началеният документ на клиента

Началеният документ на клиента

Редактираният документ

Редактираният  документ